Liturgika

Liturgika je projektom nadšencov, ktorí majú záujem spracovávať informácie z liturgickej oblasti.

Liturgika ako súčasť portálu Christ-Net.Sk obsahuje:
postupne dopĺňaný Liturgický slovník
články z oblasti liturgiky a liturgie
webové odkazy z oblasti liturgiky a liturgie
otázky a odpovede z oblasti liturgiky a liturgie
publikácie z oblasti liturgiky a liturgie

Redakčné články