Kategórie príspevkov

Uvádzame popis kategórií, do ktorých sú tématicky členené články a príspevky jednotlivých blogerov portálu Christ-Net.Sk.

Aktuálne dianie
Aktuálne dianie doma i vo svete.
Biblikum
Sväté Písmo a práce z biblickej teológie.
Christ-Net.Sk
Portál Christ-Net.Sk a veci okolo neho.
Cirkev
O Cirkvi, zo života Cirkvi,...
Ekonomika
Príspevky z oblasti ekonomiky.
Ekumenizmus
Z ekumenického hnutia a zbližovania medzi jednotlivými kresťanskými denomináciami.
História a dejiny
História a dejiny - cirkevné i svetské.
Hnutia a spoločenstvá
O hnutiach a spoločenstvách a z ich života.
Informačné technológie
Zo sveta informačných technológií.
Knihy a publikácie
Informácie o zaujímavých knihách a publikáciách.
Kultúra
Z celého spektra kultúry a umenia.
Liturgia
Liturgia a liturgika.
Ľudia
Príbehy zo života bežných ľudí, osobností a svedectvá.
Mariánska úcta
O Panne Márii, mariánskej úcte a mariológii.
Médiá
Z mediálneho sveta.
Osobnosti
Životy, zaujímavosti a svedectvá osobností.
Patristika
Patristika a patrológia.
Pedagogika a katechetika
Vzdelávanie, pedagogika a katechetika.
Politika
Aktuálne politické dianie, ale i nadčasové témy.
Pre mladých
Témy, ktoré hýbu mladými.
Rodina
O rodine, jej problémy, čaro, zmysel i úlohy.
Špiritualita
Špiritualita a duchovný život.
Spoločnosť
Spoločnosť, jej základy a fungovanie.
Šport a turistika
Zo sveta športu, turistiky a pohybových aktiv.
Svedectvá
Svedectvá zo života.
Teológia
Príspevky a práce z oblasti teológie.
Veda
Príspevky z oblasti jednotlivých vedných disciplín, okrem oblasti informačných technológií.
Zdravie a medicína
Príspevky z oblasti zdravia, zdravej výživy a lekárskej vedy.


Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 01.04.2003 - 11:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...
 • 23.11.2002 - 00:00
  Už dlhší čas som sa zamýšľal nad tematikou informačných technológií - a osobitne fenoménu, ktorým...
 • 21.04.2002 - 23:00
  Už ubehlo niekoľko týždňov odvtedy, čo som sa zamýšľal nad anketou, ktorej výsledok nekompromisným...
 • 29.03.2002 - 00:00
  ...my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre...
 • 24.03.2002 - 12:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 00:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 05.03.2002 - 23:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 00:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...