Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Čo vnímate ako vašu najväčšiu výzvu v tomto roku...:

Pastiersky list

ten posledny bol odvazny... ked som si ho v sobotu vecer cital, priznam sa, ze som mal zmiesane pocity. nie pre jeho obsah. alebo prave pren? predpokladal som utok zo strany medii. nic nove. vsak ked niekomu stupite na otlak...

Biblicky kvíz - 03

1. Ako dlho zostala Mária u Alžbety?

a) neuvádza sa
b) asi 3 mesiaca
c) asi 5 mesiacov

2. Čo znamená Rabbi?

a) vojak
b) učiteľ
c) majster

3. Ako sa volala Uriášova manželka? 2 Sam 11,

Biblický kvíz 02

1. Koľko deti mala Ráchel?

a) 2 (Jozefa a Benjamina)
b) 4
c) 10

2. Kto bol Pavlovým spoločníkom na prvej misijnej ceste? Sk 13

a) Sílas
b) Jakub
c) Barnabáš

3. Ako sa volala Abrahámova druhá žena? Gn 25,

Biblicky kvíz - 01

Dnes Vám prinášam prvý biblický kvíz.

1. Ako sa volal muž o ktorom sa hovorí v knihe Genezis, že chodil s Bohom a Boh ho vzal?

a) Abakuk

b) Adam

c) Henoch

2. Ako sa volal prvý veľkňaz? Ex 28,1

Vkladanie komentárov

Myslím, že už ubehlo dosť času od chvíle, keď som vyzval našich blogerov, aby sa vyjadrili k spôsobu, ako sa postaviť k možnosti diskutovať pod jednotlivými príspevkami. Medzitým prišlo viacero odpovedí, či už v rámci príspevkov na Blogu alebo emailom, na základe ktorých by som rád uviedol zvolenú možnosť vkladania komentárov na našom Blogu.

Láska sv. Augustína

„Ešte som nemiloval, ale túžil som po láske. (...) Hľadal som niekoho, koho by som miloval. Chcel som byť milovaný.“ (Conf. III, 1) Spoznáva ju počas štúdia v Kartágu. Jej meno tají. V čase písania Vyznaní si nemusel na všetko pamätať. A zvlášť nie na meno jednej z mnohých... Mal ich viac. No iba tejto tu – ako sám priznáva – bol úplne verný. Vo Vyznaniach ju nazýva jednoducho „ženou, ktorú jeho srdce veľmi milovalo“.

sexualita, čistota, panenstvo a médiá

Písal som krátku odbornú prácu. To, čo nasleduje, je jej mierne upravená verzia (formát blogu nedovoľuje všetko to, čo písaný text vyžaduje).

Ľudská sexualita
Zodpovedná sexualita mnohokrát nie je pre človeka vlastníctvom, ale cieľom, na ktorý sa musí stále znova orientovať a trpezlivo sa oň usilovať. Pretože sexualitu možno prežívať čnostne aj v svetskej a profánnej oblasti, treba sa usilovať o takú výchovu, ktorá prinesie prežívanie sexuality dôstojne a s prospechom v ľudskej i duchovnej rovine. Je dynamizmom, ktorý vedie človeka k vyzretiu a dospelosti, osobnej dokonalosti, ktorá sa vyznačuje tým, že sa s obetavou láskou vie otvárať druhému a slúžiť, a zároveň vie aj rešpektovať samostatnosť druhého a citlivo prijímať intimitu blížneho a pomáhať mu bezpečne žiť v pokojnom medziosobnom prostredí. Cirkev princípy a normy sexuálneho života nepokladá za urážlivé tabu, ani nesúhlasí s niektorými manichejskými predsudkami, ale s istotou vie, že (normy) korešpondujú s božským poriadkom stvorenia a Kristovho Ducha, a napokon, aj s ľudskou dôstojnosťou.