Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Uplynulý Svätý rok milosrdenstva:

Nepochopiteľné veci V.

Vody je tam veľa.
V prúdoch padá z výšky, aby naplnila jazero, tiekla ďalej, dávala život.

A uprostred tejto oázy zelene - suchý strom.

***

Petícia - Nahota na predaj

Viac informácií o petícii a zapojenie sa do nej - nahotanapredaj.sk

Pripomenutie - Blíži sa Národný pochod za život - Košice, 22. september 2013

Ak ľudia, ktorí vzývajú meno Krista, nie sú ochotní postaviť sa proti niečomu tak zlému ako je zabíjanie detí, potom svet má právo pýtať sa, či je Kristus skutočný. (Frnacis Schaeffer, anglický teológ)

Ktovie...

Čistá modrá obloha má svoje nezameniteľné čaro.

Ale pristane jej to aj vtedy, keď sa na nej objavia malé či väčšie oblaky.

Oblohe to pristane.

Poštové holuby

S fotoaparátom v ruke som kľačala na parapetnej doske otvoreného okna
a modlila sa, :) aby ešte chvíľu vydržala jeho batéria,

S pápežom na pláži

Dnes sa v brazílskom hlavnom meste Rio de Janeiro, pod majestátnou sochou Krista Vykupiteľa na vrchu Corcovado, skončili 28. Svetové dni mládeže.

Lk 11, 1-13

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil.
Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov:
„Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“