Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Uplynulý Svätý rok milosrdenstva:

Pripravovaný animovaný film Klub dobrých skutkov


Pred pár dňami bola spustená zbierka na pripravovaný animovaný film na motívy príbehov Bruna Ferrera.
Moje predchádzajúce projekty či aktivity ako zdravysex.sk, nebojtesa.tv, či amatérske video "Svätí Cyril a Metod idú na Národný pochod za život" som robil prakticky zadarmo, popri svojej práci, rodine, škole.

Už dávnejšie som sníval o tom, že by som spolu s viacerými známymi a kamarátmi venujúcimi sa 3D grafike rozbehol projekt, ktorý by mal za cieľ produkciu hodnotného 3D animovaného filmu. Viem, že mnoho rodičov i ďalších ľudí sa sťažuje na stav médií a kinematografie. Pravidelne počúvam, že je málo dobrých filmov a rozprávok. Sám som sa pre projekt produkcie animovaného filmu na motívy príbehov Bruna Ferrera rozhodol aj preto, že vidím ako málo je rozprávok aj pre deti a mládež, ktoré by ponúkali mladej generácii pozitívne hodnoty bez prímesy niečoho negatívneho.

Teraz je možnosť premeniť slová a túžby na skutky.

Je možné v praxi ukázať, že ľuďom a zvlášť kresťanom na Slovensku skutočne záleží, aby sa produkovali hodnotné filmy vrátane animovaných filmov.

Na stránke Idiegogo.com je možnosť prispieť na pripravovaný animovaný film s názvom Klub dobrých skutkov.

Reklamy cez Google a na Facebooku

Dnes som sa utvrdil v tom, že množstvo ľudí neregistruje možnosť zrušiť mnohé nechutné či perverzné reklamy na viacerých stránkach, ktoré sú šírené vďaka Googlu. Podobne mnohí nevedia o možnosti, že podobné reklamy sa dajú zrušiť aj na Facebooku. Niekedy to nejde, ale mnoho krát je možnosť krížikom v rohu túto reklamu zrušiť. Myslím, že na Facebooku sa krížik objaví až keď človek prejde kurzorom myši na reklamný banner.

Novembrová fialka

Keď jeseň už naplno preberá svoju vládu,
keď ranné hmly a popoludňajšie šero hovoria,
že je už koniec všetkým teplým a jasným dňom...

Ako rastú chlapci?

Ako rastú chlapci?

Ľudová múdrosť hovorí:
„Pomaly chlapci rastú.“

A realita?
Tá hovorí:
Rastú pomaly, ale... s veľkou odvahou.

Malý príklad

Sú tvrdé skaly, tvrdé betóny,
ale aj tvrdé srdcia.
A niekedy si myslíme, že je to tak navždy.

Ale tvrdosť nie je nemenný stav.

Záchrana historickej pamiatky

Svojim hlasom môžeme podporiť niektorý z historických portálov na Slovensku.

Portál s najvyšším počtom klikov dostane od nadácie VÚB financie na obnovu.

Čarbanice

Pri pohľade na oblohu sa môže zdať, že nie je nič ľahšie,
ako „čarbať“ bielou farbičkou po nekonečnom modrom plátne.