Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Ako vnímate blížiace sa blahorečenie Titusa Zemana:

IKEA školenie pre zadubených?


Švédska firma IKEA sa v poslednej dobe rozhodla, že dá svetu školenie z demokracie, tolerancie a rešpektu. Do svojho katalógu zaradila homosexuálny pár žijúci pod jednou strechou, starajúci sa o dieťa. Podobné prípady sú známe aj z minulosti. V Poľsku bola verejnosť znechutená nad IKEA katalógom s homosexuálnym párom napríklad už v roku 2008. Kvôli zoznámeniu sa s postojmi firmy IKEA, dávam do pozornosti moju komunikáciu s touto spoločnosťou. Mail, ktorým odpovedali rozposielali hromadne všetkým sťažovateľom.

"Dirigent"

V prvých dňoch nového roka som mala možnosť byť na dvoch koncertoch chrámových zborov.

Aj vaša farnosť sa postupne mení na Cirkev pohody?

Sme na rozhraní

Sme na rozhraní.
Ako už toľkokrát predtým,
aj dnešnej noci sa stretnú koniec a začiatok.
Temnota premárnených chvíľ a svetlo nových príležitostí.

Vianočný vinš

Na Štedrý večer zídete sa pri prestretom stole
a pod stromček položíte s láskou svoje dary.
Na polnočnej omši všetci stretneme sa v kostole,
Narodenie Krista Pána slávime pri oltári.

Ego východných náboženstiev versus Láska Krista

NIEKTO na nás myslí...

K Vianociam (okrem iného) patrí aj biely sneh a farebné pozdravy.
Biely sneh síce ešte na mnohé miesta neprišiel,