Rady pre písanie

vstupné formáty:
 • Filtered HTML (oklieštené a filtrované HTML):
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

   Tento web povoľuje HTML obsah. Možno vás desí učenie sa HTML, ale naučiť sa používať niekoľko málo najzákladnejších HTML "značiek" je veľmi ľahké. Táto tabuľka zobrazuje príklady pre každú značku povolenú na tomto webe.

   Viacej informácií nájdete vo špecifikácii HTML na W3C alebo si nájdite iné stránky, kde je HTML vysvetlené.

   Popis značkyNapíšeteZískate
   Odkazy na iné stránky.<a href="https://christ-net.sk">Christ-Net.Sk</a>Christ-Net.Sk
   Zvýraznené<em>Zvýraznené</em>Zvýraznené
   Tučné<strong>Tučné</strong>Tučné
   Citácia<cite>Citácia</cite>Citácia
   Zobrazenie zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
   Nečíslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu<ul> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
   • Prvá položka
   • Druhá položka
   Číslovaný zoznam - použite <li> na začiatku každej položky zoznamu<ol> <li>Prvá položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
   1. Prvá položka
   2. Druhá položka
   Zoznam definície je podobný ostatným HTML zoznamom. <dl> začína zoznam definícii, <dt> začína termín a <dd> začína popis definície.<dl> <dt>Prvý termín</dt> <dd>Prvá definícia</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhá definícia</dd> </dl>
   Prvý termín
   Prvá definícia
   Druhý termín
   Druhá definícia

   Väčšinu neobvyklých znakov môžete zadávať bez problémov.

   Pokiaľ narazíte na problémy, skúste použiť HTML entity. Napr. zapíšte &amp; pre znak ampersandu &. Kompletný zoznam HTML entít nájdete na stránke entity. Medzi najpoužívanejšie patrí:

   Popis znakuNapíšeteZískate
   Ampersand&amp;&
   Väčší ako&gt;>
   Menší ako&lt;<
   Úvodzovky&quot;"
  • Automaticky sa rozpoznávajú riadky a odstavce. Automaticky sa vložia značky pre zalomenie riadku <br />, začiatok <p> a koniec </p> odstavca. Pokiaľ nie sú odstavce rozpoznané, jednoducho pridajte niekoľko prázdnych riadkov.
  • You may link to files uploaded with the current node using special tags. The tags will be replaced by the corresponding files. For example: Suppose you uploaded three files (in this order):

   • imag1.png (referred as file #1)
   • file1.pdf (referred as file #2)
   • imag2.png (referred as file #3)
   [inline:1=test] or [inline:imag1.png=test]
   will be replaced by <img src=imag1.png alt=test>
   [file:1=test] or [file:imag1.png=test]
   will be replaced by <a href=imag1.png>test</a>
   [attachment:2=test] or [attachment:file1.pdf=test]
   will be replaced by <a href=file1.pdf.png>test</a>

 • Full HTML (plné HTML):
  • Automaticky sa rozpoznávajú riadky a odstavce. Automaticky sa vložia značky pre zalomenie riadku <br />, začiatok <p> a koniec </p> odstavca. Pokiaľ nie sú odstavce rozpoznané, jednoducho pridajte niekoľko prázdnych riadkov.
  • To add a lightbox to your images, add rel="lightbox" attribute to any link tag to activate the lightbox. For example:

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox">image #1</a>

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[][my caption]">image #1</a>

   To show a caption either use the title attribute or put in the second set of square brackets of the rel attribute.

   If you have a set of related images that you would like to group, then you will need to include a group name between square brackets in the rel attribute. For example:

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[roadtrip]">image #1</a>
   <a href="image-2.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 2]">image #2</a>
   <a href="image-3.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 3]">image #3</a>

   There are no limits to the number of image sets per page or how many images are allowed in each set.

   If you wish to turn the caption into a link, format your caption in the following way:

   <a href="image-1.jpg" rel='lightbox[][<a href="http://www.yourlink.com">View Image Details</a>]' >image #1</a>

Redakčné články