Komentáre na Veľkonočnú nedeľu

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Na úvod

Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam v tomto chráme v najväčší sviatok pre nás kresťanov – na slávnosť Pánovho vzkriesenia.
Ponížený a umučený Kristus zrazu žiari slávou zmŕtvychvstania. Obdivuhodná je Božia múdrosť v diele vykúpenia. Život víťazí nad smrťou. Vykúpenie ľudstva, spečatené zmŕtvychvstaním, je divom Božej múdrosti, ale aj lásky. A Cirkev ústami apoštolov dnes i po všetky veky bude zvestovať radostnú zvesť: Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja!

Pred prvým čítaním

Prvé čítanie nám podáva apoštolské svedectvo o Kristovi. Stredobodom je jeho smrť a zmŕtvychvstanie. „Boh ho vzkriesil.“ Na tomto svedectve spočíva naša veľkonočná viera a naša nádej. Ježiš žije. Áno, je to veľmi potešujúca blahozvesť. Ježiš žije a bude žiť naveky. A jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Ale tento Sudca je aj Spasiteľom. Kto v neho verí, bude žiť.

Pred druhým čítaním - pred prvou alternatívou

V krste sme vstali zo smrti hriechu k novému životu. Prijali sme Ducha Svätého, ktorý nosí v našom srdci Krista, Vzkrieseného. Očakávanie Kristovho dňa, dňa veľkého zjavenia, dáva nášmu životu zmysel a veľkosť.

Pred druhým čítaním - pred druhou alternatívou

Pred obetovaním veľkonočného baránka odstránili zo židovských domov starý kvas. S novým, nekvaseným chlebom slávili veľkonočnú hostinu. Toto slúžilo apoštolovi Pavlovi ako podobenstvo: Pravou veľkonočnou hostinou je Kristus, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. On je naším veľkonočným sviatkom, veľkonočnou hostinou. Starý kvas, teda naše hriechy, sa musia z nášho života odstrániť.

Pred sekvenciou

Teraz bude nasledovať stará stredoveká duchovná pieseň Obeť svoju veľkonočnú, ktorej autorom je kňaz Wipo († asi r. 1048) a ktorá je dnešnou liturgickou sekvenciou. Jednoducho, ale veľmi citlivo ospevuje Kristovo zmŕtvychvstanie. Je nabitá dramatickosťou a zároveň vrúcnou láskou k Zmŕtvychvstalému. *(V Jednotnom katolíckom spevníku je to pieseň č. 209. Prosím, aby ste sa všetci pripojili k spevu).

Pred evanjeliom

Čo videli apoštoli? Prázdny hrob a poskladané plachty. A vzkrieseného Pána. Prázdny hrob bol znamením, ktoré sa pochopilo stretnutím sa so živým Pánom. Tieto vonkajšie zážitky a vnútorná viera sú neodolateľným presvedčením, ktoré dáva zmysel celému poslaniu a životu apoštolov, svedkov Vzkrieseného.

Počas prípravy obetných darov alebo po nej

V eucharistickom slávení vidíme a počúvame centrálne tajomstvo našej viery: Pánovu smrť a jeho zmŕtvychvstanie a už teraz sa stretávame s tým, ktorý príde v sláve – s naším Sudcom a Spasiteľom.

Pred prefáciou

Veľkonočné sviatosti a sláva zmŕtvychvstania – to navzájom súvisí. Veľkonočná radosť, ktorá sa naplno prejaví „v sláve vzkriesenia“, je veľkonočným posolstvom viery, nádeje a lásky.

__________

Komentáre k Veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu

Komentáre spracovali bohoslovci Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre ako prílohu k dielu Kvetná nedeľa a Veľkonočné trojdnie.

*Pozn.: Slová v zátvorkách sa môžu podľa okolností vynechať alebo zameniť.

© Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 1998

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články

 • 24.03.2002 - 12:27
  podľa Sacrosanctum Concilium, č. 5 - 6 5. Boh, „ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k...
 • 20.03.2002 - 00:00
  Dvojičky skončili v prachu po údere od teroristickej hydry zvíjajúcej sa vo svojej zlosti a...
 • 05.03.2002 - 23:48
  V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo...
 • 25.02.2002 - 00:00
  Priznám sa, že keď som vkladal novú anketovú otázku (zhodnú s nadpisom článku) do hlasovacieho...
 • 07.01.2002 - 00:00
  Člověk současnosti je vnímavý na různé nové ideje zdánlivě odvozené z pravdy. Média jsou velmi...
 • 23.11.2001 - 00:00
  Pastor George Thomas, ktorý v malom mestečku v Novom Anglicku viedol svoj zbor, prišiel raz v jedno...
 • 12.04.2001 - 23:00
  Pán Ježiš pre nás trpel, bol za nás odsúdený. Iba farizeji zaslepení zlosťou, nenávisťou, nevideli...
 • 12.01.2001 - 18:00
  Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža...