Čo je také zlé na pornografii?

Materiál prebraný s povolením autorov z Porn-Free.org.
______________________

Porno účinkuje na každého diváka negatívne, odhliadnuc od jeho náboženského presvedčenia, viery, pohlavia alebo veku. Tu sú nejaké dôvody, ktoré sme pozbierali, aby sme podporili toto tvrdenie.

* Porno živí žiadostivosť očí a tela. Jeden z problémov žiadostivosti je, že nikdy nie je uspokojená. Ako drogy, porno si vyžaduje od diváka stále viac na dosiahnutie tej istej výšky. Žiadostivosť rastie, keď sa živí. Tak ako požiar, ktorý sa vymkol spod kontroly. Ľahko zotročí ľudí ich vlastnými túžbami a otvára dvere ďalším formám zla ako hnev, nenávisť, depresie, sebectvo, lenivosť, perverzia...
* Vaše myšlienky o druhých sú hlavne sexuálnej podstaty. Máte zvrátené predstavy, ktoré nikdy nebudú uspokojené, kým si ich budete živiť. Zistíte, že sa neustále vraciate k pornu.
* Vaše myšlienky sú neoddeliteľne preniknuté obrazmi, ktoré ste videli. Sú vtláčané s pomocou hormónov do vášho mozgu. Aj keď sa rozhodnete prestať s pornom, zistíte, že vaša myseľ si vie ľahko privolať obrazy z minulosti.
* Pornografia je zvyk, ktorý sa vytvára postupne. Môže viesť k stále ťažšej perverzii - homosexualite, beštialite, nekrofíli, sadizmu (sexuálna perverznosť, v ktorej potešenie spôsobuje fyzická alebo psychická bolesť iných).
* Pornografia zintenzívňuje slúženie sebe samému radšej ako iným.
* Finančná závislosť závislých na porne môže byť veľmi veľká. Komfort kreditných kariet s transakciami cez internet podporujú míňanie bez limitov.
* Pozeraním a kupovaním porna podporujete porno priemysel a uľahčujete jeho rast.
* Keď vaše deti nájdu porno materiály, môžu sa tiež ľahko namotať na porno. Môžu padnúť do toho istého otroctva porna.
* Keď sa oženíte, vaša sexuálna energia je míňaná do okolia, váš sexuálny život môže trpieť, vaša manželka môže byť nešťastná, môžete mať problémy v manželstve.
* Keď vás prichytia, môžete trpieť profesionálne, sociálne a emociálne.
* Dovolíte svojmu sexuálnemu apetítu ukájať sa na predstavách sexu iných ľudí. Boh má však v úmysle iný plán pre vás... ten, v ktorom sa vy a vaša manželka budete vzájomne darovať v manželskom živote. Porno naplní vašu myseľ vo vašich intímnych okamihoch, zničí vašu dôvernosť a sexuálne naplnenie v manželstve, či ste ženatý alebo budete v budúcnosti.
* Porno má moc nad vami. Pochybujete? Tak sa ho pokúste vzdať a nikdy ho už nevidieť - je to skoro nemožné. Tento druh moci je deštruktívny a pokúsi sa dominovať alebo zničiť váš život.
* Porno zvyšuje vaše šance na spáchanie sexuálneho zločinu, zahrňujúc incest, znásilnenie, neslušné návrhy...
* Porno zvyšuje vašu tendenciu klamať.
* Realita a fantázia sa zriedka zhoduje. Sex v porne je obrazný, vyrobený čisto pre divákove potešenie. Sex v reálnom živote je, alebo by mal byť, výrazom lásky medzi mužom a ženou v manželstve.
* Porno ničí rodiny zvnútra. Zvyčajne začína u muža, ktorý je Bohom stvorený za duchovného vodcu rodiny. Porno môže blokovať Božie požehnanie a milosti. Keď je muž závislý na porne, bude robiť všetko, len aby to udržal v tajnosti. Výsledkom môže byť sexuálne neuspokojenie sa so svojou manželkou, pravidelné klamstvá, incest s inými členmi rodiny, znásilnenie, vražda, rozvod, opustenie rodiny, násilné správanie a strata racionálneho myslenia.
* Porno môže viesť k závislosti na masturbácii.
* Porno otvára dvere duševnému útlaku a zmätenosti. Biblia sa zaoberá mnohými duchovnými pravdami. Jedno znie, že budeme žať to, čo sme zasiali. Sejúc porno do našich očí a srdca dávame právo diablovi voľne nakladať s naším životom. Zlo vás bude utláčať priamymi útokmi, odvolávajúc sa na vašu prirodzenú hriešnosť. Diabol sa bude s vami zahrávať ako mačka s myšou, pozri Jak 1,13-15. Keď má diabol nad vami moc, budete zmätený, nebude schopný priznať si, že ste to vy, kto má problém. Diabol pracuje cez vašu zmyselnosť, snažiac sa dostať vás do otroctva hriechu.
* Pornom si privodzujeme duševné problémy. Ten, kto popiera spirituálnu dimenziu porna, veľmi podceňuje silu zla. Na porne je oveľa viac, nie len to, čo vidia oči.
* Pozeraním porna prispievate k sexuálnemu zneužívaniu každého, kto je na obrazoch, čo pozeráte.
* Začnete si myslieť, že reálny svet funguje ako porno svet. Porno svet je postavený na žiadostivosti, uctievaní idolov, kompletnom chýbaní akejkoľvek formy lásky. Ovocie žiadostivosti a uctievaní idolov vedie k zničeniu vzťahu s Bohom, rodinou, priateľmi, spoločnosťou. Príklady ako môže porno zdeformovať vaše myslenie. Začnete si myslieť, že...
- sexuálna aktivita je na to, aby z nej mal pôžitok každý s každým;
- perverzia je zábavnejšia ako normálny heterosexuálny sex;
- neexistujú dôsledky sex. promiskuity;
- sexuálne prejavy sú náležité, nie Bohom dané;
- neexistujú limity sexuálnych prejavov;
- môžete žiť zdravý život s porno predstavami v mysli;
- porno neškodí vám ani vašej rodine;
- sex je niečo, čo sa robí kvôli dobrodružstvu, zo zábavy, nemajúc nič s láskou;
- pocit hanby je iba náboženským pokusom kontroly spoločnosti;
- ľudia z porna sú vo svojom živote šťastní;
- dospelí sa vedia vyrovnať s pornom, neprivodia si žiadne vedľajšie účinky;
- to, čo robia ľudia v porne, je niečo, čo by ste mali robiť;
- iného telo existuje výhradne pre radosť;
- porno nie je až také zlé....
* Porno zvyšuje tendenciu oceniť druhého podľa jeho sexuálnych schopností a vzhľadu. Keď ste slobodný, porno zvýši váš záujem o fyzický vzhľad vášho budúceho partnera, minimalizuje záujem o kvality, ktoré sú potrebné pre úspešné manželstvo.


Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články