Blogy

Rím 2014 - Pohľad z okna autobusu

Stačilo málo.
Usadiť sa v autobuse mestskej dopravy,
zavrieť oči a predstaviť si, že sa veziem ulicami Kremnice. :)

Tatiana Belous, po štyroch dňoch smrti (už počas rozkladu), vstala z mŕtvych

Tatiana Belous, po štyroch dňoch smrti (už počas rozkladu), vstala z mŕtvych:

6 ročný chlapec a mozgová malária

Takový týden jako v Kinshase jsem dosud nezažil. Město naplnila přítomnost Ducha svatého. Na evangelizaci přišla rodina prezidenta republiky. Nejvyšší generál i velitel civilní služby se obrátili a byli naplněni Duchem svatým. Uzdravení hledalo tolik lidí, že jeden den jsem od devíti ráno do šesti večer nedělal nic jiného, než stál a vzkládal ruce. Během toho jediného dne jsme se modlili za více než patnáct tisíc lidí.

, mŕtvych krieste,...

Mt10, 7-8
7Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.«8Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

Ako sa prejavuje Božie kráľovstvo v Jeho ľude? Pán Ježiš vždy prekonával predstavy ľudí a On nám povedal, že veriaci budú robiť skutky ako On a ba aj väčšie...

Toto sme Ním poslaní robiť ale tomu väčšinou neveríme.
Nechajme svedectvá prehovoriť o Bohu ako je veriaci človek zapojený do Božích skutkov alebo ako Boh sám demonštruje, že On je darca Života.

Muž vzkriesený po modlitbe lekára, 45 minút mŕtvy po masívnom infarkte

Tu je velmi aktualne svedectvo doktora Dr. Chauncey W. Crandall IV krestana, ktoremu umrel pacient na srdcovu vadu a po modlitbe bol vzkrieseny s perfektnym stavom srdca:
Mudr.Crandall 1

Mudr.Crandall 2
Mudr.Crandall 3

Mudr.Crandall 4

Úvaha o tanci a hudbe na omši

Kuffa o homosexualizme a láske

Redakčné články