Blogy

Petícia za vystúpenie z NATO a EÚ

Pri pohľade na smer, ktorým sa v súčasnosti uberá Severoatlantická aliancia a Európska únia je petícia za vystúpenie z týchto dvoch inštitúcií len logickým dôsledkom diania okolo týchto zoskupení.

Bolo by pre Slovensko lepšie, keby zotrvalo v NATO a EÚ aj naďalej, pokiaľ by sa NATO a EÚ nezredukovali predovšetkým na prisluhovačov západných ideológov a určitých záujmových skupín. Viaceré vojnové konflikty z posledných rokov potvrdzujú, že pre predstaviteľov NATO nie je problém postaviť sa aj na stranu zločincov, pokiaľ je to v záujme určitých mocenských štruktúr na západe. Tým robia sami zo seba spolupracovníkov zločincov a teda samotných zločincov. Stojí tiež za zamyslenie prečo sú krajiny NATO také aktívne v bojoch v krajinách ako Irak alebo Sýria, ale už nie sú také aktívne v rôznych afrických krajinách, kde dochádzalo a dochádza k oveľa väčšiemu porušovaniu ľudských práv. V súčasnej situácii by bolo zrejme správnejšie uprednostniť medzištátne bilaterálne dohody o vojenskej spolupráci pred priamou účasťou v NATO.

Čo sa týka EÚ, z krátkodobého hľadiska je pre hospodárstvo Slovenska prínosom byť súčasťou Európskej únie. Prax však ukazuje, že nie je nevyhnutné byť súčasťou EÚ, aby sme mali prospešnú a otvorenú protrhovú legislatívu. O tom je napríklad prípad Švajčiarska alebo Nórska. Z dlhodobého hľadiska sa stále viac stáva zrejmým, že pod vplyvom prevládajúcej ľavicovo-liberálnej ideológie sa stal z EÚ byrokratický moloch, kde euroúradníci budujú Európu bez toho, aby sa museli priamo zodpovedať voličom za svoje nesprávne rozhodnutia. Obrovské množstvo peňazí je splachovaných na predražené alebo nezmyselné projekty. Veľká časť peňazí sa zas priamo používa na pretláčanie ideologických nezmyslov. Je to únia, ktorá je z dlhodobého hľadiska smerovaná ku kolapsu. Napredovanie k takémuto kolapsu sa urýchľuje najmä zákonmi, ktoré deštruujú rodinu ako základnú bunku spoločnosti, zákonmi, ktoré deformujú trh a legislatívou, ktorá odopiera právo na život množstvu Európanom.

Aj preto je v dnešnej dobe dobré podpísať petíciu za vystúpenie z NATO a EÚ, ktorú nájdete tu.

Novembrová pranostika

Keď krtko v novembri ryje, budú na Vianoce lietať komáre.
(Ľudová pranostika)
 
 
Tak je to teda jasné.
Komárov sa len tak ľahko nezbavíme.

Chvíľa dôležitosti

Aj kvapky majú svoje príbehy.
Krátke, a dramatické.
Je v nich výška,
chvíľa dôležitosti,
(keď sa o nich hovorí v správach o počasí)...

Audio encyklika Humanae vitae (mp3)

Audio verzia encykliky pápeža Pavla VI. Humanae Vitae na stiahnutie tu.
Jedná sa o českú verziu nahranú automatizovaným spôsobom vhodnú napríklad na počúvanie počas cestovania v aute. Hlas znie, ale trochu umelo.

Bolestive oci

Moja kolegyna pre bolest v ociach odchadzala z prace skor.

Bolest chrbta a vystrelujuca bolest v nohe a slaby sluch

Kolegova mama, ktora sa stara o jeho otca dostala taku bolest chrbta, ze musela do nemocnice. Otec bol doma ona v nemocnici a rodina riesila ako im pomoct.

Lk 19, 1-10

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej,
ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je,

Redakčné články