Blogy

Cesta k inému svetu

Uzdravenie bolestí po páde - narazené koleno, rameno a chrbát

Čakali sme s kmotríkom v práci pri výťahoch, keď z chodby vyšla pani s boľavou nohou, viditeľne krívajúc. Práve sme sa bavili o tom, že kresťan nemôže milovať iba tak ako milujú ľudia sveta ale má chodiť v Božej moci a konať skutky aké konal Pán Ježiš aj väčšie, aby sme svetu zjavovali Božie Kráľovstvo živé a v nás prítomné pre každého.

Čo môžeme

Všetko podlieha zákonu gravitácie a padá na zem.

Iba naše myšlienky môžu stále stúpať hore.

Ak ich správne usmerníme...

Mt 9, 27-31

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali:
„Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu.

O nebi a zemi

Keď sa mi dostala do rúk knižka o nebi a zemi,prvé,čo ma zaujalo,boli účastnící dialogu,ktorý prebieha v celej knižke.Jeden je židovský rabín Abraham Skorka a druhý kardinál Jorge Mario Bergoglio.je t

Ďalšia vynikajúca video-prednáška o sexualite nielen pre mladých

Spočiatku ma trochu otravoval trochu ukričaný prejav Pam Stenzel, ale postupne si na to človek zvykne a bez toho by to nakoniec ani nebolo ono. V pravom dolnom rohu by sa mali dať, minimálne po zväčšení videa na celú obrazovku alebo po prechode na Youtube stránku, spustiť slovenské titulky.

Mt 8, 5-10

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:
„Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

Redakčné články