Blogy

Z truhlice pokladov VII.

„Kto skutočne miluje, vždy nájde drobnosti, ktoré ho podnietia,
aby miloval ešte viac.“ (sv. Josemaría Escrivá)

***

Z truhlice pokladov VI.

„Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.“ Gabriel García Marquez

***

Mnohých práv sa domáhame.

Z truhlice pokladov V.

„Pamätaj na túto jasnú skutočnosť evanjelia:
Ty druhých vedieš ku Kristovi predovšetkým svojím životom.“ (brat Roger z Taizé)          
 
 
***
 

Dotazník ku svätosti

Kto môže byť svätým? Aj ty! Svätosť je život s Bohom v nebi. Cirkev rozlišuje tri základné možnosti. Prvou je, že človek môže byť po smrti svätým. Druhou je, že človek môže prísť do očistca a po ňom byť svätým. A treťou možnosťou je, že si vyvolí peklo, teda večný život bez Boha, bez Lásky.

Ak chceme byť svätými, môže nám v tom pomôcť aj súbor otázok v dotazníku, ktoré sú spomínané v nižšie priloženom videu.

Bez Božieho milosrdenstva by však pre väčšinu z nás bola svätosť len nedosiahnuteľným ideálom. Cesta k svätosti cez dar Božieho milosrdenstva vedie cez pokánie a vieru v evanjelium.

Z truhlice pokladov IV.

„Čo Boh obyčajne od nás chce, čo vždy od nás žiada, je naše srdce, naša láska,

Z truhlice pokladov III.

„Existujú ľudia, ktorí darovaním seba samých prinášajú svedectvo o tom,
že človek nie je vydaný napospas beznádeji. Patríme k nim aj my?“

Myšlienky

Naše myšlienky sú ako oblaky.
Jasné, ale aj pochmúrne, niekedy možno až čierne.
Prichádzajú a tratia sa.

Aby sa zasa objavili nové...

Redakčné články