Blogy

Ako chrániť deti v škole pred škodlivou sexuálnou výchovou

HFI prinieslo zaujímavý článok o tom ako chrániť deti v škole pred škodlivou sexuálnou výchovou.

Z truhlice pokladov VIII.

„Boh nám nesľúbil ľahký život, ale pomoc v neľahkých situáciách.“
Matka Tereza

***

Nie je to celkom štandardný postup.

Zákazy

Pri informačnej tabuli na začiatku Gaderskej doliny
stál otec s dvoma malými synmi – starší asi päťročný,
mladší mal možno o 1-2 roky menej.

Slovensko ide na Národný pochod za život

Topánky

Na svojej ceste životom meníme často topánky.
Malé za väčšie,
staré za nové,
zimné za letné,
vychádzkové za športové či spoločenské...

Otrokárstvo a kresťanstvo. Aký bol medzi nimi vzťah?

Nasledujúce riadky sú z knihy Život po smrti od autora Dinesh D'Shouza:

O čo sa opiera Novus ordo seclorum, keď hlása doktrínu ľudskej dôstojnosti a práv? Táto doktrína vlastne nebola nijako nová; nová bola jej realizácia. V amerických a britských dejinách možno myšlienku práv vysledovať k filozofovi Johnovi Lockovi, ale aj Locke bol len veľkým sumarizátorom a syntetizátorom ideí, na ktoré prišli iní už pred ním. V skutočnosti sa myšlienka práv a dôstojnosti na Západe prvýkrát objavuje na začiatku šestnásteho storočia. Niekoľko desaťročí po tom, čo Španieli objavili Nový svet, sa v Španielsku rozhorelo niekoľko veľmi dôležitých diskusií, ktoré nielen dali právam intelektuálne opodstatnenie, ale tiež priniesli prvé politické uznanie, že tieto práva by sa mali vzťahovať na všetkých ľudí.

Jadro tvojej viery alebo halucinácia o zmŕtvychvstaní?

Nasledujúce riadky sú z knihy Život po smrti od autora Dinesh D'Shouza:

Redakčné články