Blogy

Vážna situácia v Cirkvi. Opäť.

TV hviezda, biskup Fulton Sheen so sledovanosťou 30 miliónov divákov

Takto nejako vyzeral biskup, ktorý si podmanil americké médiá. Kiež by takých bolo viac.

Veľmi pekné video z Pochodu za život 2015

Dôležitá hromadná pripomienka na podpísanie do zajtra 24.9.2015

Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým!

Milí priatelia,

Ministerstvo kultúry pripravilo nový výnos, ktorým sa budú rozdeľovať granty a samozrejme všetko ostáva v pôvodných koľajách. Našim cieľom je to zmeniť. Preto:

Postreh z Národného pochodu za život

...a pre mňa osobný zážitok.

V zástupe predo mnou kráčal muž. Na pleciach niesol asi štvor alebo päťročné dievčatko.
Dievčatko po celý čas malo na chrbte zavesený transparent z kartónu s nápisom „Ja mám právo na život, prečo ho nemajú aj iní?“
Trpezlivo stáli a pomaly postupovali v dave. Dievčatko akoby si bolo vedomé úlohy, ktorá jej bola zverená, šnúrku, na ktorej malo zavesený transparent okolo krku, držalo a rukou z času na čas upravilo, aby to, čo drží, bolo správne umiestnené.

Petícia proti škodlivému Istambulskému dohovoru


Podpíšte prosím petíciu proti škodlivému ideologickému dokumentu s názvom Istambulský dohovor. Petíciu a viac informácií nájdete tu.

Podnapochod.sk - Osobnosti vyzývajú na účasť

Redakčné články