Blogy

Venované Oľge

Večerná tma prichádza zvyčajne pozvoľna.
Najskôr ju vnímame v zastrčených kútoch okolo nás,
potom si prestávame vidieť pod nohy

Násilné pozadie Islamu 2

Svedectvo rumunskej lekárky na synode

Opäť excelentný prejav a myšlienky k téme zdravého uvažovania

Pomník Ľudovíta Štúra

Ahoj, ktorási literatúra uvádza, že prvý veľký kamenný pomník Ľudovíta Štúra, ktorého dvestoročnicu tento rok oslavujeme, stál v Bánovciach nad Bebravou.

Slnečné lúče

Život je dobro, ak Boh je Láska, ktorá nás očakáva

Utrpenie vo svete nám umožňuje poznať odpornosť sveta bez Boha, najlepšieho Otca, ktorého ľudia odmietli, ale ku ktorému sa môžu vrátiť.
Láska dobrých pozemských otcov je čiastočným priblížením Božej otcovskej lásky...

Redakčné články