Blog používateľa Margita Žiaková

Lk 17, 11-19


Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu.
Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov.

Jeseň je veľkorysá, ale...


Jeseň je veľkorysá, ale vlastne je aj krutá.
Ponúka pestré farby, ale vyberá aj daň.
Každý list, aj ten najkrajší, jej ju nakoniec zaplatí.

Pozeráme sa, no nie vždy aj vidíme

Aj cez čisté sklo nemusíme nič vidieť.
Ak sa pozeráme len na svoj odraz v ňom.

Aj vo svojom živote nemusíme nájsť Boha.

Hovorí sa, že...

,
V jesenné dni, keď má slnko asi „náhradné voľno za leto“,
možno si myslia niektoré stromy, že majú šancu zaň suplovať.

Lk 13, 22-30


Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.
Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“

Keď príde čas chryzantém

Keď príde čas chryzantém, akoby sme naraz trochu zmúdreli.
Spomenieme si na miesta, kde nájdeme mená svojich blízkych,

Žalm 33

„Milosti Pánovej plná je zem.“ (žalm na dnešný deň)

A netreba za ňou chodiť po cestách-necestách.

Treba ju len vnímať vo svojom živote.

Redakčné články