Blog používateľa Paulína Noellová

Postreh z Národného pochodu za život

...a pre mňa osobný zážitok.

V zástupe predo mnou kráčal muž. Na pleciach niesol asi štvor alebo päťročné dievčatko.
Dievčatko po celý čas malo na chrbte zavesený transparent z kartónu s nápisom „Ja mám právo na život, prečo ho nemajú aj iní?“
Trpezlivo stáli a pomaly postupovali v dave. Dievčatko akoby si bolo vedomé úlohy, ktorá jej bola zverená, šnúrku, na ktorej malo zavesený transparent okolo krku, držalo a rukou z času na čas upravilo, aby to, čo drží, bolo správne umiestnené.

Záchrana historickej pamiatky

Svojim hlasom môžeme podporiť niektorý z historických portálov na Slovensku.

Portál s najvyšším počtom klikov dostane od nadácie VÚB financie na obnovu.

Stavajme na jednoduchosti

Stavajme na jednoduchosti, nie na zložitosti veľkých senzácií a premien.

Pán pozná naše srdcia a premieňa ich v jednoduchosti našich otvorených dverí. Veľké veci sa môžu diať len v skrytosti a vlastnej intimite nášho srdca.

Redakčné články