Blog používateľa Janka Dolinská

Naša duša očakáva Pána

Aká veľká a nepochopiteľná je Jeho láska k nám. Privádza ma do údivu. A plačem, lebo som slepá a hluchá voči Nemu a znova a znova hreším a padám. A On ma znova dvíha, znova mi pomáha vstať a stále ma miluje, stále ma vypočuje, je so mnou.

Právo na život

Právo na život... Jedno zo základných a najdôležitejších práv človeka, a predsa stále nie dostatočne uspokojené. Ako rastie veda, čoraz viac upadá ten najzákladnejší kameň, ktorý by mal držať všetko pohromade.

Povedzme Mu ,,áno"

Jeden príbeh hovorí o kostole, v ktorom ako každú nedeľu prebiehala svätá omša. Avšak vonku sa náhle spustil dážď a začala zúriť búrka. Hromy, blesky... Okná sa len tak triasli. Ľudia začali byť vystrašení. Na to kňaz povedal: ,,Prerušíme svätú omšu a začneme sa modliť.“

Redakčné články