Blog používateľa S.Frantiska OSF

Kolená - miesto stretnutia

Dávno sme sa tam nestretli. Už nejaký čas sme sa hľadali a nachádzali kade-tade. Nie však na kolenách.

Slušnosť káže predstaviť sa

Mám v úmysle ukázať sa tu častejšie. Týmpádom by sa patrilo predstaviť. Vytiahla som starší článok pre jeden farský časopis. Nech sa páči: "Meet sister Františka!"

Redakčné články