Blog používateľa S.Frantiska OSF

Alegória s mobilom

Rýchlosť môjho ťukania na klávesu nezaručuje, že sa dočkám písmena, ktoré hľadám.

Pancier sv.Patrika

Už pár dní sa za vás modlím a myslím na vás popri všetkom zhone posledných dní školského roka a prvých dní prázdnin. Prosím Pána, aby vás Kristus nielen sprevádzal všade, kam pôjdete, ale nech je hlavne pri vás. Kristus pred vami, Kristus s vami, Kristus vo vás, Kristus pod vami, Kristus nad vami, Kristus po vašej pravici, Kristus po vašej ľavici...

"Podobám sa?" alebo "Pozvanie k stolu"(Trojičný)

"Še ci podobam?" - opýtala sa kamarátka na diskotéke v Poľsku cudzieho chalana, ktorý na ňu už chvíľku čudne pozeral. Reakciou bolo, že sčervenel a ušiel. Vo svojej reči totiž počul otázku: "Páčim sa ti?"

Prečo blogujem

Lebo ma Boh usvedčil...

Mať Ducha Pánovho a jeho sväté pôsobenie

Liturgia je dnes bohatá: ponúka Turíčny pondelok a sv. Antona Paduánskeho. Sv. Anton vo všetkej svojej skromnosti a pokore žiadal o dovolenie vyučovať bratov. Sv. František ho otcovsky a starostlivo usmerňuje, keď mu píše, aby sa kľudne do toho aj s jeho požehnaním pustil. Pridáva malú podmienku: „Súhlasím, aby si bratom prednášal posvätnú teológiu, len pri tom neuhášaj ducha modlitby a nábožnosti, ako je to napísané v Regule.“ (List sv. Františka z Assisi bratovi Antonovi)

Nechcem, aby Boh žehnal, čo robím

Robiť to, čo Boh žehná, nie je ťažké.
Ťažkým je robiť to, čo od nás nežiada a nechce.

Chrbtová kosť na predaj

- A chrbtovú kosť máte po čom? Vravíte: „Cena dohodou?“ To nie je zlá ponuka... Aj keď vedľa mali lacnejšie!

Redakčné články