Blog používateľa S.Frantiska OSF

Robiť ŤAŽKÉ veci? To sa niekomu chce?

Veniec miesto popola

Venované všetkým, ktorým som povedala, že raz do týždňa niečo napíšem... A nenapísala som.

Nazvať tento blog "Veniec miesto popola" nie je presné. Ashes to Beauty – je lepšie. Súčasne je to pieseň, ktorá ma nesie už týždeň. Namiesto popola niečo krásne... Skôr ako vás pustím ďalej, precvičím si na vás to, čo budem mať v najbližších 10 mesiacoch skoro na dennom poriadku: Dám vám domácu úlohu. Skúste si prečítať pár riadkov z proroka Izaiáša (Iz 61, 1-3).

Dni s príchuťou neba

Blog je vraj internetový denník. Dovolím vám nakuknúť do posledných dní, ktoré sú pre mňa dňami s príchuťou neba. Mám na srdci veľa vecí, ktoré by som vám rada napísala. Mám dojem, že pre niektorých to bude chaos. Snáď aspoň myšlienočku si z toho vezmete.

PRO vokačný

Povolanie sa po anglicky povie "vocation." Aktivity, ktoré podporujú život, sú "PRO LIFE". Dnes podporím povolania, preto to bude pro-vocation blog.

Život dobrodruha v ženskom prevedení

Éowyn - moja najobľúbenejšia postava celej trilógie Pán prsteňov. Kráľovská dcéra. Plná strachu a neistoty. Až keď je naplno vtiahnutá do príbehu, ukáže sa jej prorocké miesto. Žiadny muž nemôže zabiť černokňažného kráľa, hlavu Nazgûlov. Éowyn hrdo vraví: "Ja nie som muž!"

Ja pre zmenu nie som Éowyn. Jej srdce ma však fascinuje. Zistila, kým naozaj je, postavila sa bez strachu do boja a potom ustúpila do úzadia a ostala - ženou.

Som iba tým, kým som pred Bohom a nič viac


Fotka, ktorá pre mňa veľa znamená, lebo veľa zmenila.

Áno, veľa ma stála, lebo tesne predtým, ako ma ktosi vyfotil, som bojovala s tým, či mám byť sama sebou a zdvihnúť ruky, a pritom riskovať, že budem zaručene jediná rehoľná sestra počas chvál na Kvetnom víkende v Banskej Bystrici(roku Pána - dávno:)), ktorá sa tak modlí, alebo sa jednoducho prispôsobiť situácii. A ostatným sestrám.

Boh plní dohody - ak sa stihne dohodnúť


... jedine ak sa s ním na niečom dohodnem a on sa nedohodne, tak potom do toho so mnou nejde.

Už sa mi to párkrát stalo. Dohodla som sa s Bohom na niečom. Brala som to vážne. Čakala som, že to, čo sa bude diať v nasledujúcich chvíľach, bude sa diať podľa našej dohody. Predsa sme sa dohodli! Veď ako inak!

Redakčné články