Blog používateľa Igor Barták

Ježišovo Božstvo


Čo v samotnom Písme poukazuje na to, že Ježiš Kristus bol nielen Boží syn, ale aj skutočný Boh, jedna z troch Božských osôb? Učenia o Svätej trojici sa pridŕžajú všetky kresťanské cirkvi, a práve preto sa nazývajú kresťanskými, lebo Krista považujú za Boha. Preto medzi kresťanov nepatria napríklad Svedkovia Jehovovi alebo Mormoni a pod. Poukazov na Božskosť Ježiša je v Písme mnoho. Aké najpriamejšie vyjadrenia však na adresu Ježiša, že je Bohom, možno v Písme nájsť?

Pár tipov kde sa dajú nájsť dobré videá a programy


Keďže s rozširovaním ponuky internetu je stále viac možností, kde sa dajú nájsť aj priamo na webe hodnotné programy, prinášam niekoľko tipov, kde možno nájsť aj celkom obohacujúce videá, pri ktorých možno stráviť pár letných odpoludní alebo večerov ;-).

Biblia a smilstvo


Za posledné obdobie som sa stretol v diskusiách s pár ľuďmi, ktorí majú pozoruhodné názory na smilstvo. V prvom rade podľa nich samozrejme Cirkev nemá pravdu, keď tvrdí, že Boh v Biblii považuje predmanželský sex za hriech. Je to základný postoj mnohých súčasných akožekresťanov, taký typický masový. Ich názory na smilstvo sa ďalej pohybujú od takých, kde nepovažujú za smilstvo, keď spolu dvaja spávajú aj keď nie sú zosobášení, ale sú si verní, až po názory typu, že smilstvo nie je ani prípad promiskuitného sexuálneho správania. Čo teda na to hovorí samotná Biblia a teda Boh?

S čerty nejsou žerty

Keby ste sa dnes opýtali niektorých ľudí čo si myslia o čertoch, pár z nich by vám možno odpovedalo, že sú to roztomilé rozprávkové postavičky. Pritiahnuté za vlasy? Faktom ale je, že čerti sympaťáci každý rok obletujú uja Mikuláša, v obchodoch sa dá kúpiť kopa hračiek - čertíkov a v rozprávkach vystupujú čerti akoby sa s nimi vrece roztrhlo. Ja osobne som bol tiež odkojený na rožkatom čertíkovi Lucifukovi a na všemožných čertoch najmä z českých rozprávok, kde to vyzerá neraz na vážnu absenciu kreativity.

Kto Boha miluje, na modlitbu si čas nájde


Keď tak čítam o tom, ako zvlášť ateisti odmietajú prijať existenciu Boha, ako sa v správnosti ich názoru utvrdzujú na svojich stránkach aj prieskumami, kde veriacim bolo namerané nižšie IQ ako ateistom (v podstate je to dosť možné, lebo k viere v Boha sa hlási popri intelektuáloch aj väčšie množstvo jednoduchých ľudí než k deklarovaným liberálom a ateistom), neviem či sa mám smiať alebo plakať. Stále viac vnímam, že práve modlitba je najúčinnejším spôsobom k záchrane aj ateistov.

Film: Na konci všech válek (To End All Wars)


Emotívny príbeh o ľudskej zlobe a krutosti, ale aj dobrote, odpustení a túžbe milovať. Príbeh o tom, že aj vo vojne môže byť medzi ľuďmi prítomný Boh, tam kde sú mu ľudia otvorení. I keď bolo natočených už veľa vojnových filmov, dokonca aj na túto istú tému, žiaden z nich sa nedá porovnávať s týmto počinom, ktorý vás takmer od začiatku až do konca nenechá pokojných. I keď je vo filme veľa krutých momentov, tieto sú predstavované zo správneho zorného uhla ukazujúceho statočnosť ako statočnosť a zbabelosť ako zbabelosť.

18. Presvedčenie ľudstva o Bohu je mylné?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./
Ak došiel ľudský rozum k jasnému a všeobecne vyslovenému poznatku, nemôže a nesmie byť tento poznatok mylný.
Ľudské zmysly a srdce je možné klamať, rozum v presvedčení všeobecne prijatom však nikdy. Človek nemá nič vyššieho ako rozum. Nech je uznávanie nadzemských síl viac či menej prekrúcané, jadro musí byť pravdivé a pravé už vzhľadom k dôstojnosti ľudského rozumu a omyl všetkého ľudstva v tak dôležitej veci je vylúčený.

Redakčné články