Blog používateľa Igor Barták

Sloboda od softvérových imperátorov

powered by Fotopedia

Mali ste niekedy chuť prejsť z masového Gmailu na inú mailovú službu? Alebo ste chceli vymeniť Windows od firmy Microsoft za niektorý iný operačný systém? Ak ste mali takéto chúťky, ale nepoznali ste alebo neodhodlali ste sa pre schopnú alternatívu, potom je tu pre vás pár tipov na dobrý softvér alebo webové služby, ktoré nie sú od gigantov ako Google, Apple, Microsoft, Yahoo a podobne. Tieto a viaceré ďalšie veľké firmy totiž nielenže často zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu na rôzne nekalé obchodné praktiky alebo zber údajov o používateľoch, ale neraz i na podporu registrovaných partnerstiev a manželstiev homosexuálov, pornografie alebo na podporu šírenia potratov a antikoncepcie vo svete. Ak to robia aj niektoré firmy, ktorých softvér bude v článku uvádzaný ako alternatívny, budem rád, keď na to upozorníte napríklad v diskusii pod článkom. Budem sa snažiť uvádzať také alternatívne webstránky, kde zároveň nevyskakujú na používateľov rozličné perverzné reklamy.

Róbert Bezák sa môže zapísať do dejín

Róbert Bezák odvolaný z pozície trnavského arcibiskupa by sa mohol zapísať v týchto dňoch do dejín. A netreba k tomu ani príliš veľa úsilia. Chcelo by to pokojné vyhlásenie z jeho strany všetkým katolíkom, nekatolíkom a pseudokatolíkom nerozvážne sa rozhorčujúcim nad jeho odvolaním, aby sa upokojili a rešpektovali rozhodnutie Vatikánu a neprijímali unáhlené uzávery.
Aby nedošlo k nedorozumeniu. Tiež som za to, aby bolo dané verejnosti vysvetlenie tohto kroku, ale tiež viem pochopiť význam mlčania či už kvôli následným svojským interpretáciám alebo aj pre dobro samotného arcibiskupa. Je na zamyslenie, že sa na Bezákovu obhajobu dosť agresívne ozývajú vo veľkom rôzni protestanti alebo liberáli. Žiaľ je pre nich typické, že im až príliš často imponuje, keď niečo zaváňa rozporom s pápežom a Vatikánom.

K téme:
Odvolanie arcibiskupa Bezáka
Errata k Bezákovi

Čím neskôr zväčujúca sa bublina eurovalu praskne tým väčšia katastrofa príde

Veľmi dobrý prejav... až na to sakra, ktoré si mohol odpustiť:

New World Order, Zeitgeist, ateizmus, slobodomurári, ilumináti, evolúcia a viera v mimozemšťanov


Mysleli ste, že Dana Browna a jeho spájanie faktov s fikciou a teda s prvoplánovými výmyslami máme už dávno za sebou? Mýlite sa. Teraz je čas nových demagógov. Možno budete mať z článku dojem, že je v ňom načatých príliš veľa samostatných tém, ale pravdou je, že spolu veľmi úzko súvisia.

Je prirodzené, že aj človek s dostatočne silnou vierou v Ježiša Krista a dôverou v Cirkev môže pod vplvyvom silnej, opakovanej demagógie začať pochybovať. Dnes, kedy je najmä internet zaplienený rôznymi klamlivými videami a článkami je potrebné byť oveľa ostražitejší, opatrnejší a informovanejší. Nevedomosť, nevzdelanosť a hlúposť môže byť totiž veľmi nebezpečná. I keď vzdelanie a dostatok informácií samozrejme tiež nie sú vždy dostatočnou zárukou správneho nasmerovania v živote, ale pre kresťana by malo byť minimálnym základom aspoň poznanie Biblie, aby sa dokázal zorientovať medzi množstvom poloprávd a neprávd. Hlásateľov poloprávd a neprávd totiž dnes pribúda ako múch na ešte teplé lajno.

Konšpiračné teórie, Jezuiti, Templári, Opus Dei, Maltézski rytieri a iní

powered by Fotopedia

Niektorým katolíckym rádom je dnes pripisovaná snaha o ovládnutie sveta v podobe nastolenia nového svetového poriadku. Ako je tomu teda naozaj? Je prirodzené, keď členovia nejakej cirkvi majú záujem o rozšírenie evajelia alebo iného svojho učenia do celého sveta. O to sa snažia nielen katolíci, ale aj protestanti, moslimovia a ďalší. Je tiež prirodzené mať ako jeden z cieľov formovanie zákonov tak, aby zabraňovali páchaniu zla a podporovali konanie dobra. Nemá to nič spoločné s prostriedkami akými to zrejme chcú dosiahnuť niektoré iné skupiny prítomné vo svete, kde základným cieľom je sofistikovaná diktatúra nad svetom.

Neradikálna spoveď - platná spoveď?

powered by Fotopedia

Pristupuješ k sviatosti zmierenia, ale neľutuješ niektoré svoje previnenia? Tvrdíš, že chceš prísť k Bohu, ale nechceš byť radikálny k hriechom, ktoré ťa od Neho oddeľujú a robíš so zlom kompromisy? Alebo si nahováraš, že hriechy ľutuješ, ale nechceš sa ich zbaviť? Ideš k spovedi a radšej sa z niektorých hriechov ani nespovedáš? Ako ti môžu byť odpustené? A môže byť taká sviatosť platná? Nechceš sa zriecť nadávok, brania Božieho mena nadarmo, vyzývavého obliekania, svojich závislostí, neobmedzovania sa v prežieraní, podporovania šírenia zla, kŕmenia sa hnojom z médií, ľahostajnosti voči páchaniu zla a zanedbávania dobrého a napriek tomu pristupuješ k spovedi, pričom už vopred vieš, že v týchto veciach budeš pokračovať bez snahy o zmenu? Alebo je výpočet hriechov, ktorých sa nechceš zbaviť ešte tragickejší? Nemyslíš na to, že platia slová z Písma: "Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. ... Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie."? (1 Kor 11,27-29) Si v niektorých skutkoch "múdrejší" alebo "cnostnejší" ako Boh?

Viera v seba

powered by Fotopedia

Viete kto sú ľudia, ktorí najviac veria v seba? Poviem vám to. Poznám mužov, ktorí majú ešte väčšiu vieru, ako mal Napoleon alebo Cézar. Môžem vás zaviesť medzi nadľudí. Tí, ktorí skutočne veria v seba, sú všetci v blázinci. (G. K. Chesterton)

Stačíme si sami so svojimi schopnosťami a intelektom a nepotrebujeme k životu Boha?

Redakčné články