Blog používateľa Igor Barták

Čím neskôr zväčujúca sa bublina eurovalu praskne tým väčšia katastrofa príde

Veľmi dobrý prejav... až na to sakra, ktoré si mohol odpustiť:

New World Order, Zeitgeist, ateizmus, slobodomurári, ilumináti, evolúcia a viera v mimozemšťanov


Mysleli ste, že Dana Browna a jeho spájanie faktov s fikciou a teda s prvoplánovými výmyslami máme už dávno za sebou? Mýlite sa. Teraz je čas nových demagógov. Možno budete mať z článku dojem, že je v ňom načatých príliš veľa samostatných tém, ale pravdou je, že spolu veľmi úzko súvisia.

Je prirodzené, že aj človek s dostatočne silnou vierou v Ježiša Krista a dôverou v Cirkev môže pod vplvyvom silnej, opakovanej demagógie začať pochybovať. Dnes, kedy je najmä internet zaplienený rôznymi klamlivými videami a článkami je potrebné byť oveľa ostražitejší, opatrnejší a informovanejší. Nevedomosť, nevzdelanosť a hlúposť môže byť totiž veľmi nebezpečná. I keď vzdelanie a dostatok informácií samozrejme tiež nie sú vždy dostatočnou zárukou správneho nasmerovania v živote, ale pre kresťana by malo byť minimálnym základom aspoň poznanie Biblie, aby sa dokázal zorientovať medzi množstvom poloprávd a neprávd. Hlásateľov poloprávd a neprávd totiž dnes pribúda ako múch na ešte teplé lajno.

Konšpiračné teórie, Jezuiti, Templári, Opus Dei, Maltézski rytieri a iní

powered by Fotopedia

Niektorým katolíckym rádom je dnes pripisovaná snaha o ovládnutie sveta v podobe nastolenia nového svetového poriadku. Ako je tomu teda naozaj? Je prirodzené, keď členovia nejakej cirkvi majú záujem o rozšírenie evajelia alebo iného svojho učenia do celého sveta. O to sa snažia nielen katolíci, ale aj protestanti, moslimovia a ďalší. Je tiež prirodzené mať ako jeden z cieľov formovanie zákonov tak, aby zabraňovali páchaniu zla a podporovali konanie dobra. Nemá to nič spoločné s prostriedkami akými to zrejme chcú dosiahnuť niektoré iné skupiny prítomné vo svete, kde základným cieľom je sofistikovaná diktatúra nad svetom.

Neradikálna spoveď - platná spoveď?

powered by Fotopedia

Pristupuješ k sviatosti zmierenia, ale neľutuješ niektoré svoje previnenia? Tvrdíš, že chceš prísť k Bohu, ale nechceš byť radikálny k hriechom, ktoré ťa od Neho oddeľujú a robíš so zlom kompromisy? Alebo si nahováraš, že hriechy ľutuješ, ale nechceš sa ich zbaviť? Ideš k spovedi a radšej sa z niektorých hriechov ani nespovedáš? Ako ti môžu byť odpustené? A môže byť taká sviatosť platná? Nechceš sa zriecť nadávok, brania Božieho mena nadarmo, vyzývavého obliekania, svojich závislostí, neobmedzovania sa v prežieraní, podporovania šírenia zla, kŕmenia sa hnojom z médií, ľahostajnosti voči páchaniu zla a zanedbávania dobrého a napriek tomu pristupuješ k spovedi, pričom už vopred vieš, že v týchto veciach budeš pokračovať bez snahy o zmenu? Alebo je výpočet hriechov, ktorých sa nechceš zbaviť ešte tragickejší? Nemyslíš na to, že platia slová z Písma: "Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. ... Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie."? (1 Kor 11,27-29) Si v niektorých skutkoch "múdrejší" alebo "cnostnejší" ako Boh?

Viera v seba

powered by Fotopedia

Viete kto sú ľudia, ktorí najviac veria v seba? Poviem vám to. Poznám mužov, ktorí majú ešte väčšiu vieru, ako mal Napoleon alebo Cézar. Môžem vás zaviesť medzi nadľudí. Tí, ktorí skutočne veria v seba, sú všetci v blázinci. (G. K. Chesterton)

Stačíme si sami so svojimi schopnosťami a intelektom a nepotrebujeme k životu Boha?

Kto hlasoval za trvalý euroval?

Napíšte Melinde Gates

Redakčné články