Blogy

Keď blýskalo sa, mrholilo... Alebo 165. výročie narodenia sa Nikolu Teslu

„Keď pršalo, mrholilo...“ to asi poznáte; každú chvíľu sa tam už objaví žabiatko.

Bill Gates sa stáva dominantným hráčom nielen vo sfére IT a zdravotníctva, ale aj v potravinárstve

media
Bill Gates sa stáva dominantným hráčom nielen vo sfére IT a zdravotníctva, ale aj v potravinárstve a energetike. Viac informácií k tejto skutočnosti možno nájsť na tomto odkaze.

V internetových diskusiách k biblickému veršu "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." možno natrafiť na takéto úvahy: "Prečo by mali niekoho premáhať BRÁNY? ...mi je to echt divné."

V kombinácii s Gatesovými perverznými úvahami o premnožení ľudstva a fakte, že kto kontroluje trh s potravinami, kontroluje celé národy, nemusí dnes už vôbec znieť až tak divne ani tento verš z Biblie, keďže meno Gates znamená práve "brány".

Prekladač Deepl.com ako lepšia alternatíva Google Translate

media
Pre tých, ktorí ešte nepoznajú Deepl.com odporúčam túto stránku ako lepšiu alternatívu prekladača Google Translate.

Deepl.com väčšinou ponúka kvalitnejší preklad anglického textu do iného jazyka vrátane slovenčiny. Okrem toho je to ďalší spôsob ako sa vymaniť spod podporovania ​firmy Google Inc., respektíve Alphabet Inc.
Google sa okrem iného preslávil ako cenzor kresťanských a konzervatívnych postojov a stránok a podporovateľ potratovej genocídy.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria z 25. októbra 2021

media

Panna Mária v týchto dňoch adresovala svojim deťom nielen výzvu k modlitbe, ale aj posolstvo týkajúce sa slobody.

Hovorí: "...kto sa modlí ctí slobodu Božích detí ...Boh je láska a sloboda. Preto, milé deti, keď vás chcú spútať a využiť vás, nie je to od Boha, veď Boh je láska a dáva svoj pokoj každému stvoreniu."

Patológ MUDr. Monika Waksmundská o nálezoch v krvi po vakcinácii

Hodnotné a zaujímavé príhovory grekokatolíckeho kňaza Matúša Marcina

Biblia, Exodus, Veľká potopa a archeológia

Objavy archeológov z posledných rokov indikujú, že popis udalostí z knihy Exodus je pravdivý.

Dokumentárny film z posledného obdobia Exodus - Hľadanie pravdy, poukazuje okrem iného na skutočnosť, že rôzne známe fakty sa dajú interpretovať v súlade s tvrdeniami knihy Exodus a sú v prospech takéhoto výkladu dostatočne silné indície.

Redakčné články