Ako porno pracuje

Materiál prebraný s povolením autorov z Porn-Free.org.
______________________

Pornografia je vo svojich rôzných formách prístupná každému. S pomocou internetu, videa, káblovej televízie, satelitu, časopisov, tisícky alebo možno milióny ľudí sa denne stávajú závislými od pornografie. Aj keď sexuálny priemysel zľahčuje dopad porna na spoločnosť, pravda je, že pornografia hlboko poškodzuje ľudí.

Porno obrazy sú vytvorené, aby apelovali na ľudskú žiadostivosť a sexuálne „idolátorstvo“. Skúsme viac preskúmať tieto termíny.

Žiadostivosť (Websters dictionary): intenzívna a nespútaná sexuálna túžba, vedomý impulz k niečomu, čo sľubuje potešenie alebo uspokojenie, keď to dosiahneme.
Problém žiadostivosti je založený na sebectve, protiláske. V podstate je v opozícii k láske. Keď sa živí, môže prerásť do nekontrolovateľnej sily. Ako lesný požiar, môže žiadostivosť pohltiť všetko, čo jej stojí v ceste.
Bibla hovorí o dvoch základných typoch žiadostivosti, s ktorými sa ľudia stretávajú - žiadostivosť tela a žiadostivosť očí (1 Jn 2,15-17). Pornografia zaisťuje oba typy poskytujúc vizuálnu stimuláciu, ktorá sa dožaduje našej telesnej žiadostivosti po sexe. Poskytuje nám celoživotné palivo žiadostivosti prostredníctvom spomienok na sexuálne obrazy. S pomocou hormónov, ktoré sa uvoľňujú v mozgu počas sexuálneho vzrušenia, porno obrazy zostávajú v našich spomienkach dlhšie ako nesexuálne obrazy.

Sexuálne uctievanie idolov: uctievanie fyzického objektu ako boha, prehnaná náklonnosť alebo starostlivosť o niečo.
Uctievať znamená ukázať prehnaný rešpekt alebo zbožňovanie alebo oddanosť objektu našich záujmov.
Mnohí ľudia si možno neuvedomujú, že pornografia im pomáha rozvíjať prehnanú úctu sexu. Hodiny zízania na porno, masturbácia, opakované fantazírovanie o sexe sú základné formy uctievania sexu. Ľudia, ktorí praktizujú tieto aktivity, zistia, že sexuálne obrazy zaujímajú popredné miesta v ich myšlienkach. Ich mysle sa stanú duševnými oltármi sexu.

Nanešťastie, moc pornografie vyúsťuje do sexuálnej závislosti. Život zasvätený pornu má veľa poškodzujúcich vedľajších účinkov. Uvádzame pár z množstva vedľajších účinkov pornografie:

  * perverzia (homosexualita, beštialita, bisexualita, transexualita, fetišizmus...)
  * podráždenosť
  * sexuálna nevyrovnanosť
  * sexuálna neuspokojenosť
  * klamstvá + podvody
  * nekontroľovatelné myšlienky
  * duchovné utláčanie
  * manželské hádky, rozvody
  * narušené vnímanie reality
  * samotárstvo
  * strach
  * zvýšená tendencia vykonať sexálny zločin
  * pocit viny + odsúdenia
  * strata dôvery
  * depresie
  * neschopnosť dávať alebo prijímať lásku
  * duchovná smrť
  * duševné muky
  * nemravná myseľ
  * strata rozlišovania dobra a zla
  * promiskuita
  * chlípne oči

Mnohé zo spomenutých účinkov vyjadrujú fakt, že v pornografii a sexuálnej závislosti je aj duchovný aspekt. Ježiš nám o tomto necháva záchytný bod v Mt 6,22-23. Porno je príkladom temnosti, ktorú Ježiš spomína. Keď ľudia pozerajú porno, otvoria svoje dvere temnote. Jej výsledné efekty možno vidieť vo vyššie uvedenom zozname.

Ľudia túžiaci po slobode od závislosti na sexe potrebujú duševnú pomoc, aby mohli dosiahnuť úplnú slobodu. Poznáme jediný zdroj poskytujúci spoľahlivú pomoc - Ježiša Krista. Osobne sme vyskúšali jeho pomoc pri odvykaní si od závislosti a sme šťastní, že sa môžeme s vami podeliť o tieto informácie.


Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Redakčné články