Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Pomáma Vám viera zvládať pandémiu koronavírusu?:

Keď blýskalo sa, mrholilo... Alebo 165. výročie narodenia sa Nikolu Teslu

„Keď pršalo, mrholilo...“ to asi poznáte; každú chvíľu sa tam už objaví žabiatko.

Červená streda sa tento rok uskutoční 24. novembra.

Jej zmyslom je pripomínať si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Znakom tejto iniciatívy je rozsvietené červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru.
Zapojiť sa môžete ako jednotlivec, rodina, spoločenstvo, farnosť i obec, napríklad týmito spôsobmi:
nasvietiť červeným svetlom kostol, významnú budovu, stavbu či pamätník vo vašej obci
usporiadať spoločnú liturgiu či modlitbové stretnutie s úmyslom za prenasledovaných
súkromne sa pomodliť za prenasledovaných.

Vnášajme do sveta pohľad nádeje – z homílie pápeža v 5. svetový deň chudobných

Prvý aspekt: bolesť dneška. 

Nachádzame sa uprostred dejín poznačených trápením, násilím, utrpeniami a nespravodlivosťami, očakávajúc oslobodenie, ktoré akoby nemalo nikdy prísť. Predovšetkým zranení, utláčaní a niekedy zdrvení sú chudobní, tie najkrehkejšie ohnivká tejto reťaze. Svetový deň chudobných, ktorý slávime, od nás žiada, aby sme neodvracali tvár na druhú stranu, aby sme nemali strach pozrieť sa zblízka na utrpenie tých najslabších, pre ktorých je dnešné Evanjelium veľmi aktuálne: slnko ich života býva často zatmené osamelosťou, mesiac ich očakávaní zhasol; hviezdy ich snov upadli do rezignácie a ich samotná existencia sa chveje. Toto všetko v dôsledku chudoby, ku ktorej sú často prinútení, ako obete nespravodlivosti a nerovnosti v spoločnosti vyraďovania, ktorá sa rýchlo ženie bez toho, aby si ich všimla a bez škrupúľ ich prenecháva ich osudu.

Bill Gates sa stáva dominantným hráčom nielen vo sfére IT a zdravotníctva, ale aj v potravinárstve

media
Bill Gates sa stáva dominantným hráčom nielen vo sfére IT a zdravotníctva, ale aj v potravinárstve a energetike. Viac informácií k tejto skutočnosti možno nájsť na tomto odkaze.

V internetových diskusiách k biblickému veršu "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." možno natrafiť na takéto úvahy: "Prečo by mali niekoho premáhať BRÁNY? ...mi je to echt divné."

V kombinácii s Gatesovými perverznými úvahami o premnožení ľudstva a fakte, že kto kontroluje trh s potravinami, kontroluje celé národy, nemusí dnes už vôbec znieť až tak divne ani tento verš z Biblie, keďže meno Gates znamená práve "brány".

Prekladač Deepl.com ako lepšia alternatíva Google Translate

media
Pre tých, ktorí ešte nepoznajú Deepl.com odporúčam túto stránku ako lepšiu alternatívu prekladača Google Translate.

Deepl.com väčšinou ponúka kvalitnejší preklad anglického textu do iného jazyka vrátane slovenčiny. Okrem toho je to ďalší spôsob ako sa vymaniť spod podporovania ​firmy Google Inc., respektíve Alphabet Inc.
Google sa okrem iného preslávil ako cenzor kresťanských a konzervatívnych postojov a stránok a podporovateľ potratovej genocídy.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria z 25. októbra 2021

media

Panna Mária v týchto dňoch adresovala svojim deťom nielen výzvu k modlitbe, ale aj posolstvo týkajúce sa slobody.

Hovorí: "...kto sa modlí ctí slobodu Božích detí ...Boh je láska a sloboda. Preto, milé deti, keď vás chcú spútať a využiť vás, nie je to od Boha, veď Boh je láska a dáva svoj pokoj každému stvoreniu."

Patológ MUDr. Monika Waksmundská o nálezoch v krvi po vakcinácii

Redakčné články