Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Matka Tereza - On mi je všetkým

Nehanbím sa povedať, že milujem Ježiša.
On mi je všetkým. Vy máte možno iný vzor vo svojom živote.
A obrátenie sa musí chápať takto: ľudia si myslia,
že obrátenie sa môže udiať cez noc.

Chcem byť kameňom vo večnej stavbe

Neuhýbaj pred kladivom, ktoré ťa udiera.
Pozeraj sa na dláto, ktoré sa do teba vrýva a na ruku,
ktorá ťa tvaruje.
Skúsený a milujúci architekt môže podľa svojej vôle urobiť z teba

Odporúčanie

Možno nájdeme odpoveď

Máme nádej aj vtedy, keď sme nešťastní? Nie nešťastní preto, že máme horúčku a bolí nás telo, ale nešťastní preto, lebo nám zničili domovy a odvliekli nás do zajatia v Babylone.

Krátka myšlienka

Neexistuje zrelosť v instantnej podobe

Ako mi môže Pán stále znovu odpúšťať hriechy, ktoré sa opakujú? Prečo prosiť o uzdravenie, keď som už toľkokrát prosil a stále som chorý?

Redakčné články