Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Krátka myšlienka

Neexistuje zrelosť v instantnej podobe

Ako mi môže Pán stále znovu odpúšťať hriechy, ktoré sa opakujú? Prečo prosiť o uzdravenie, keď som už toľkokrát prosil a stále som chorý?

Pravá nádej

Nanebovzatie – vyhliadka na večnosť

Nanebovzatie Panny Márie poukazuje na pozoruhodné tajomstvo, lebo ako hovorí II.

Boh síce nie je kvetom, ale...

Boh síce nie je kvetom, ale v každom kvete
prešiel okolo nás.

výroky slávnych

Miluj hlboko

Neváhaj milovať a milovať hlboko. Možno sa obávaš bolesti, ktorú hlboká láska spôsobuje. Máš zlomené srdce, keď sa tí, ktorých hlboko miluješ, odmietnu, opustia alebo zomrú.

Redakčné články