Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

O živote a koberci

Ľudský život môžeme prirovnať k peknému perzskému kobercu. Takýto koberec je utkaný umelecky a vyžaduje mnoho času – je umeleckým dielom so zložitými vzormi v harmonických, nádherných farbách.

Matka Tereza (3x)

Kristus sa nám prihovára prostredníctvom iných osôb, a keď milujeme,
hovorí k nám priamo.

Matka Tereza

Život rozjímania znamená rozpoznať ustavičnú prítomnosť Božiu

Matka Tereza - On mi je všetkým

Nehanbím sa povedať, že milujem Ježiša.
On mi je všetkým. Vy máte možno iný vzor vo svojom živote.
A obrátenie sa musí chápať takto: ľudia si myslia,
že obrátenie sa môže udiať cez noc.

Chcem byť kameňom vo večnej stavbe

Neuhýbaj pred kladivom, ktoré ťa udiera.
Pozeraj sa na dláto, ktoré sa do teba vrýva a na ruku,
ktorá ťa tvaruje.
Skúsený a milujúci architekt môže podľa svojej vôle urobiť z teba

Odporúčanie

Možno nájdeme odpoveď

Máme nádej aj vtedy, keď sme nešťastní? Nie nešťastní preto, že máme horúčku a bolí nás telo, ale nešťastní preto, lebo nám zničili domovy a odvliekli nás do zajatia v Babylone.

Redakčné články