Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

O zberateľstve

Iste aj my máme vlastnú skúsenosť so starými, opotrebovanými vecami. Dlhý čas sme ich ako nepotrebné kdesi odkladali, no jedného dňa sa ukázali ako užitočné.

Ona je našou Matkou

„My kresťania máme Matku, tú istú, čo Ježiš; máme Otca, toho istého, čo Ježiš. Nie sme siroty! A ona nás v tom okamihu rodí s toľkou bolesťou: je skutočne mučeníčkou.

Daj mi túžbu a silu rozhodovať sa pre to, čo vedie k cieľu

Všemohúci, večný Bože,
ty si mňa i mojich bratov a sestry
stvoril pre seba,
aby sme ťa poznali,
aby sme ťa milovali,
aby sme ti slúžili
a raz prišli k tebe.

Modlitba pred spánkom

Dobrý Bože, ležím v posteli a vkladám sa do tvojich dobrotivých rúk. Daj, nech v nich nájdem útočisko plné dôvery. Spočívam v tvojom láskyplnom náručí ako dieťa v matkinom objatí.

Ježišova matka Panna Mária

Nech Ježišova matka Panna Mária, ktorej koruna z dvanástich hviezd zdobí európsku zástavu, oroduje za tento kontinent, za jeho štáty, za jeho obyvateľov.

O živote a koberci

Ľudský život môžeme prirovnať k peknému perzskému kobercu. Takýto koberec je utkaný umelecky a vyžaduje mnoho času – je umeleckým dielom so zložitými vzormi v harmonických, nádherných farbách.

Matka Tereza (3x)

Kristus sa nám prihovára prostredníctvom iných osôb, a keď milujeme,
hovorí k nám priamo.

Matka Tereza

Život rozjímania znamená rozpoznať ustavičnú prítomnosť Božiu

Redakčné články