Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Vystavila život slnku lásky.

Cez okno som videla zapadajúce slnko, ako na prírodu vrhá svoje posledné lúče; vrcholky stromov sa zdali celé pozlátené.

Pod ochranou tvojich krídel budem plesať

Pane, Bože náš, „pod ochranou tvojich krídel budem plesať“ (Ž 63, 8),
ochraňuj nás a nos nás.
Nesieš nás od malička a hovoríš:
„Až po šediny vás ja ponesiem“ (Iz 46, 4),

Povedala áno

Je ľahké umrieť pre Krista,
je ťažké preňho žiť.
Smrť trvá len jednu alebo dve hodiny,
avšak žiť pre Krista,
znamená umierať denne.

Prijať utrpenie (citát)

Stretnutia s láskou nemožno odkladať

Tí dvaja už veľmi dlho žili spolu v tej istej komunite. Boli priatelia, mali spoločné záujmy, nikdy sa nepohádali.

Redakčné články