Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Takto zaobchádzaš so svojimi priateľmi?

Svätá Terézia z Avily túžila iba po živote v chudobe a modlitbe. Ale zdalo sa, že žiť Boží život je ako zápasiť s útokom svetskosti namiereným proti láske, a preto mnoho ráz prežívala ťažké časy.

Falošná sebestačnosť

Nielenže si ľahko vystačíme bez Boha, dokonca sa pred ním aj schovávame, ako náš praotec Adam v stromovej záhrade. Každý máme svoje obľúbené krovie, kde sa pred ním aj pred sebou schovávame.

11.okróber spomienka na Sv. Jána XXIII.

Múdry je ten, kto dokáže vyrieknuť tú časť pravdy, ktorú by nebolo vhodné prezentovať a ktorá je zamlčaná, nepoškodzuje a neprekrúca pravdu vyslovenú...

Krátka myšlienka

Chudoba, ku ktorej volá František z Assisi, je chudoba milencov

Sv. František volí chudobu. Nie z toho dôvodu ako hinduistickí jogíni, aby nepadol do pasce žiadostivosti, teda z akejsi duševnej hygieny.

Redakčné články