Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Ježiš je brána, cesta a hlas

„Takto jasne hovorí Pán. Nedá sa vojsť do večného života iným spôsobom, než cez bránu, ktorou je Ježiš. [On] je brána nášho života a nielen večného života, ale aj nášho každodenného života.

Kde je ukotvené moje srdce?

„Aký bude súmrak môjho života?“ Všetci máme svoj súmrak, všetci! Hľadím naň s nádejou? Hľadím naň s radosťou z toho, že budem prijatý Pánom? Toto je kresťanská myšlienka, ktorá nám prináša pokoj.

Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!

Pane Ježišu, Zachej sa pozeral na Teba a Ty si sa pozrel na neho. Zachej si uvedomil, že v Tebe je dokonalá spravodlivosť a nesmierne milosrdenstvo.

krátka myšlienka

Modlitba ruženca

„Nakoniec zdravím mladých, chorých a novomanželov. Na konci mesiaca október túžim odporučiť modlitbu ruženca.

Nezabudni /citát/

Uzdravenie

Cirkev žije neprestajne evanjelium pokoja. Hlása ho všetkým ľuďom a národom. Neúnavne ukazuje cestu pokoja a zmierenia. Nastoľuje pokoj. Búra hradby predsudkov a nepriateľstiev medzi ľuďmi.

Redakčné články