Blog používateľa Igor Barták

Neradikálna spoveď - platná spoveď?

powered by Fotopedia

Pristupuješ k sviatosti zmierenia, ale neľutuješ niektoré svoje previnenia? Tvrdíš, že chceš prísť k Bohu, ale nechceš byť radikálny k hriechom, ktoré ťa od Neho oddeľujú a robíš so zlom kompromisy? Alebo si nahováraš, že hriechy ľutuješ, ale nechceš sa ich zbaviť? Ideš k spovedi a radšej sa z niektorých hriechov ani nespovedáš? Ako ti môžu byť odpustené? A môže byť taká sviatosť platná? Nechceš sa zriecť nadávok, brania Božieho mena nadarmo, vyzývavého obliekania, svojich závislostí, neobmedzovania sa v prežieraní, podporovania šírenia zla, kŕmenia sa hnojom z médií, ľahostajnosti voči páchaniu zla a zanedbávania dobrého a napriek tomu pristupuješ k spovedi, pričom už vopred vieš, že v týchto veciach budeš pokračovať bez snahy o zmenu? Alebo je výpočet hriechov, ktorých sa nechceš zbaviť ešte tragickejší? Nemyslíš na to, že platia slová z Písma: "Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. ... Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie."? (1 Kor 11,27-29) Si v niektorých skutkoch "múdrejší" alebo "cnostnejší" ako Boh?

Viera v seba

powered by Fotopedia

Viete kto sú ľudia, ktorí najviac veria v seba? Poviem vám to. Poznám mužov, ktorí majú ešte väčšiu vieru, ako mal Napoleon alebo Cézar. Môžem vás zaviesť medzi nadľudí. Tí, ktorí skutočne veria v seba, sú všetci v blázinci. (G. K. Chesterton)

Stačíme si sami so svojimi schopnosťami a intelektom a nepotrebujeme k životu Boha?

Kto hlasoval za trvalý euroval?

Napíšte Melinde Gates

Homosexualita je choroba


Je homosexualita choroba?

Podobne ako u telesne alebo mentálne postihnutých možno hovoriť o určitom handicape. V tomto prípade o sexuálnom handicape.

Poukazuje na to i Van den Aardweg, ktorý má dlhoročné skúsenosti pri práci s homosexuálmi a na sexualitu sa pozerá ako na niečo účelné, nie len ako na egocentrickú rozkoš. Muži a ženy nie sú len telesne odlišní, sú i psychicky odlišní. Sú tvorení jeden pre druhého a v zdravom vzťahu sa vzájomne dopĺňajú. Sexualita, ktorá nemôže dospieť k cieľu pohlavného spojenia, je nutne neplnohodnotná. Je to funkčná porucha. To má vplyv na pocit mužskosti a ženskosti ako základného prvku prežívania seba samého. U sexuálne inak orientovaného človeka tento prvok chýba a v prežívaní svojej identity sa môže len nedostatočne identifikovať s mužskosťou či ženskosťou. Podľa svojej skutočnej prirodzenosti je však tiež psychicky mužom alebo ženou. Homosexuálne partnerstvá označuje teda ako nevyzreté formy ľudských vzťahov, kde je narušená i samotná schopnosť dozrieť.

Na pripomenutie pre konzumentov médií Nový čas, Plus 1 deň, Emma, Star, Joj, Markíza a ďalších mediálnych skvostov


Raz príde doba, keď sa vynoríme z tohto šialenstva, ktoré nám teraz vzbĺklo v hlavách a budeme sa za seba strašne hanbiť. Budeme sa prepadať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme sa pozerali, čo sme čítali a čo sme počúvali. Ako sme dovolili, aby nás pár šikovných zvrhlíkov dostalo k novinám, časopisom a televíziám, ktoré sú žumpa plná zvratkov a výkalov. Nebudeme chápať, ako bolo možné profitovať na chorobách a nešťastí našich blížnych. Nebudeme schopní vysvetliť našim deťom a vnukom, ako sme to dopustili. Budeme sa snažiť nemyslieť na to, akých blbcov a hlupane sme to považovali za celebrity. Budeme sa hanbiť za dobu, keď boli denne na prvých stránkach nagelovaní pajáci a usmievavé opice, ktoré neznášali väčšie série orgazmov s tým istým partnerom. Budeme hovoriť, že na vine vtedy boli oni, akísi neurčití oni, a tí budú medzi nami a budú ukazovať prstom na niekoho neexistujúceho. Ale my sme spolupáchatelia tohto hnusu, nie iba tí, čo to píšu, vydávajú a vysielajú. My s nimi ochotne kolaborujeme tým, že to pozeráme, počúvame, čítame a kupujeme. Iba toľko som vám chcel povedať, respektíve nie chcel, ale musel, lebo už mi praskne hlava od mlčania. Boris Filan

Nezabúdajme, že ten kto píše pre hlupákov, nájde vždy široký okruh čitateľov. Lev Nikolajevič Tolstoj

Proste a dostanete... Ale prečo to nefunguje?


Nikdy plne nepochopíme akúsi "rovnováhu", ktorú Boh udržiava medzi rešpektovaním slobodnej vôle všetkých ľudí a medzi jeho pôsobením vo svete.

Redakčné články

 • 06.06.2006 - 00:00
  Milé čitateľky a čitatelia, 25. apríla 2005 si Svätý Otec na audiencii s úsmevom spomínal, že keď v...
 • 16.04.2006 - 00:00
  Je to úžasný čas, v ktorom chrámom zaznieva "Toto je noc"... Je to úžasný čas, v ktorom slávime...
 • 14.04.2006 - 00:00
  Mystérium kríža, pred ktorým nielen na Veľký piatok stojíme, presahuje každého z nás. A pravdu...
 • 16.03.2006 - 01:00
  Z pera slovenského biblistu SSL. Ing. Jozefa Jančoviča pochádza odborné stanovisko ku knihe Dan...
 • 22.09.2004 - 00:00
  Tento dokument vydal Vatikán (Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi, LIBRERIA EDITRICE...
 • 03.03.2004 - 14:00
  Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org, ktorí pomáhajú odhaľovať...
 • 26.05.2003 - 00:00
  Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína(Ps. 148, 1-2: CCL 40, 2165-2166) Náš terajší život má...
 • 18.04.2003 - 00:00
  Pod ťarchou ľudskej zloby a biedy dívaš sa cez pramienky krvi, ktoré otvárajú všetky póry, aby sa v...
 • 07.04.2003 - 12:54
  Druhá časť proroctva knihy Izaiáš (Iz 40-55), označovaná v exegetickej tradícii ako Deueteroizaiáš...
 • 01.04.2003 - 12:22
  Bežná ulica, zmätok, trúbiace autá, výklady plné suvenírov, reklama na Kodak filmy a cocacolu,...